cá độ bóng đá trực tuyến xoilac - Game Bài Đổi Thưởng

banner

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực
1 Tiếp nhận học sinh trung học phổ thông Việt Nam về nước TTHC Giáo dục trung học
2 Tiếp nhận học sinh trung học phổ thông người nước ngoài TTHC Giáo dục trung học
3 Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông. DVCTT toàn trình Giáo dục trung học
4 Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại DVCTT toàn trình Các cơ sở giáo dục khác
5 Đề nghị miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền đóng học phí đối với người học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học TTHC Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
6 Đăng ký xét tuyển học theo chế độ cử tuyển TTHC Thi, tuyển sinh
7 Đăng ký xét tuyển  trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non DVCTT toàn trình Thi, tuyển sinh
8 Đăng ký hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt đối với sinh viên học các ngành đào tạo giáo viên tại các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng được phép đào tạo giáo viên TTHC Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
9 Đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam DVCTT toàn trình Đào tạo với nước ngoài
10 Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông DVCTT toàn trình Thi, tuyển sinh
11 Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin TTHC Thi, tuyển sinh
12 Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp TTHC Giáo dục nghề nghiệp
13 Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học TTHC Các cơ sở giáo dục khác
14 Giải thể trường trung học phổ thông  (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường) TTHC Giáo dục trung học
15 Xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên TTHC Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
16 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số DVCTT một phần Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
17 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh DVCTT một phần Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
18 Xét, cấp học bổng chính sách TTHC Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
19 Xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông DVCTT toàn trình Thi, tuyển sinh
20 Xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú TTHC Tiêu chuẩn nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục
21 Xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân TTHC Tiêu chuẩn nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục
22 Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú DVCTT toàn trình Thi, tuyển sinh
23 Xét tuyển học sinh vào trường dự bị đại học DVCTT toàn trình Thi, tuyển sinh
24 Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa TTHC Các cơ sở giáo dục khác
25 Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học DVCTT toàn trình Giáo dục trung học
26 Tổ chức lại, cho phép tổ chức lại trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập TTHC Các cơ sở giáo dục khác
27 Tuyển sinh trung học phổ thông DVCTT toàn trình Giáo dục trung học
28 Thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh TTHC Xử lý đơn thư
29 Thủ tục xét tuyển viên chức TTHC Công chức, viên chức
30 Thủ tục xét tuyển công chức TTHC Công chức, viên chức
31 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập TTHC Phòng, chống tham nhũng
32 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình TTHC Phòng, chống tham nhũng
33 Thủ tục tiếp nhận vào làm công chức TTHC Công chức, viên chức
34 Thủ tục tiếp nhận vào làm viên chức TTHC Công chức, viên chức
35 Thủ tục tiếp công dân cấp tỉnh TTHC Tiếp công dân
36 Thủ tục thực hiện việc giải trình TTHC Phòng, chống tham nhũng
37 Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức TTHC Công chức, viên chức
38 Thủ tục thi tuyển công chức TTHC Công chức, viên chức
39 Thủ tục thi tuyển Viên chức TTHC Công chức, viên chức
40 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập TTHC Phòng, chống tham nhũng
41 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh TTHC Giải quyết tố cáo
42 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh TTHC Giải quyết khiếu nại
43 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh TTHC Giải quyết khiếu nại
44 Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học TTHC Các cơ sở giáo dục khác
45 Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục TTHC Giáo dục trung học
46 Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lâp trường trung học phổ thông chuyên tư thục TTHC Các cơ sở giáo dục khác
47 Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục TTHC Giáo dục nghề nghiệp
48 Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú TTHC Giáo dục dân tộc
49 Thành lập trường năng khiếu thể dục thể thao thuộc địa phương TTHC Các cơ sở giáo dục khác
50 Thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lâp trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục DVCTT toàn trình Các cơ sở giáo dục khác
51 Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên TTHC Giáo dục thường xuyên
52 Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục TTHC Giáo dục nghề nghiệp
53 Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạm TTHC Giáo dục nghề nghiệp
54 Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học TTHC Các cơ sở giáo dục khác
55 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên TTHC Các cơ sở giáo dục khác
56 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông TTHC Giáo dục trung học
57 Sáp nhập, chia tách trường phổ thông dân tộc nội trú TTHC Giáo dục dân tộc
58 Sáp nhập, chia tách Trung tâm giáo dục thường xuyên TTHC Giáo dục thường xuyên
59 2.002191.000.00.00.H18 Phục hồi danh dự (cấp tỉnh) TTHC Bồi thường nhà nước
60 Phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông DVCTT toàn trình Thi, tuyển sinh
61 Phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài TTHC Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
62 Phê duyệt liên kết giáo dục TTHC Đào tạo với nước ngoài
63 Hỗ trợ học tập đối với học sinh trung học phổ thông các dân tộc thiểu số rất ít người TTHC Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
64 Giải thể trường trung học phổ thông chuyên TTHC Các cơ sở giáo dục khác
65 Giải thể trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp) TTHC Giáo dục nghề nghiệp
66 Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (Theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường) TTHC Giáo dục dân tộc
67 Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin hoc) TTHC Các cơ sở giáo dục khác
68 Giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập) TTHC Các cơ sở giáo dục khác
69 Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên TTHC Giáo dục thường xuyên
70 Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập phân hiệu trường trung cấp) TTHC Giáo dục nghề nghiệp
71 Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam TTHC Đào tạo với nước ngoài
72 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp tỉnh) TTHC Bồi thường nhà nước
73 Gia hạn, điều chỉnh hoạt động liên kết giáo dục TTHC Đào tạo với nước ngoài
74 Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa TTHC Các cơ sở giáo dục khác
75 Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục TTHC Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
76 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học TTHC Các cơ sở giáo dục khác
77 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp TTHC Giáo dục nghề nghiệp
78 Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên TTHC Kiểm định chất lượng giáo dục
79 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc DVCTT toàn trình Văn bằng, chứng chỉ
80 Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục DVCTT toàn trình Kiểm định chất lượng giáo dục
81 Cấp Chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục DVCTT toàn trình Kiểm định chất lượng giáo dục
82 Cấp Chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục DVCTT toàn trình Kiểm định chất lượng giáo dục
83 Công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia DVCTT toàn trình Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
84 Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia DVCTT toàn trình Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
85 Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia DVCTT toàn trình Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
86 Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ TTHC Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
87 Công nhận bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam DVCTT toàn trình Văn bằng, chứng chỉ
88 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ DVCTT toàn trình Văn bằng, chứng chỉ
89 Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục theo đề nghị của các bên liên kết TTHC Đào tạo với nước ngoài
90 Chấm dứt hoạt động cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam DVCTT toàn trình Đào tạo với nước ngoài
91 Chuyển đổi trường trung học phổ thông tư thục, trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông do nhà đầu tư trong nước đầu tư; cơ sở giáo dục phổ thông tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận TTHC Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
92 Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại TTHC Giáo dục trung học
93 Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục TTHC Giáo dục trung học
94 Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại TTHC Các cơ sở giáo dục khác
95 Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục TTHC Các cơ sở giáo dục khác
96 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học phổ thông hoạt động giáo dục TTHC Giáo dục dân tộc
97 Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại DVCTT toàn trình Các cơ sở giáo dục khác
98 Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục TTHC Các cơ sở giáo dục khác
99 Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại TTHC Các cơ sở giáo dục khác
100 Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục TTHC Các cơ sở giáo dục khác
101 Cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại TTHC Giáo dục thường xuyên
102 Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam DVCTT toàn trình Đào tạo với nước ngoài
103 Cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam TTHC Đào tạo với nước ngoài
104 Cho phép hoạt động giáo dục trở lại đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn;cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam TTHC Đào tạo với nước ngoài
105 Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp TTHC Giáo dục nghề nghiệp
106 Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam DVCTT toàn trình Đào tạo với nước ngoài
Quản lý thành viên
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập419
  • Máy chủ tìm kiếm224
  • Khách viếng thăm195
  • Hôm nay42,552
  • Tháng hiện tại633,153
  • Tổng lượt truy cập65,903,199
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi